Nabór

Testy obowiązujące przy naborze do klasy IV i VII szkoły podstawowej.

Testy naborowe prowadzone są przez trenerów Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie. O przyjęciu kandydatów do klas sportowych decyduje:

  • dobry stan zdrowia,
  • zaliczenie testów sprawnościowych,
  • pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych dziecka),
  • ocena dotychczasowych wyników nauczania i zachowania.

Testy sprawnościowe podzielone zostały na dwie kategorie: testy sprawności ogólnej w skład, których wchodzą 3 próby oraz testy sprawności specjalnej składające się z 1 próby oraz małych gier.

 

Testy sprawności ogólnej

 

  • próba zwinności (bieg zygzakiem – „koperta”)

Na wyznaczonym terenie oznaczamy prostokąt o wymiarach 5x3. Na sygnał dźwiękowy zawodnik staruje z pozycji wysokiej, stopy za linią startu, pokonując jak najszybciej 3 razy bieg po kopercie. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu. Wynik końcowy stanowi czas pokonania pełnych trzech okrążeń.

nabor koperta

 

  • próba mocy (skok w dal z miejsca)

Zawodnik stojąc na całych stopach odbija się przed linią skoku jak najdalej w przód. Wynik końcowy stanowi odległość mierzona w centymetrach od linii skoku do pięty. Próbę wykonujemy dwukrotnie. Zapisujemy lepszy wynik.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  • próba szybkości (bieg na 30 m).

 

Na sygnał dźwiękowy zawodnik wykonuje start z pozycji wysokiej – bieg po prostej na odcinku 30 metrów. Każdy ćwiczący wykonuje próbę dwukrotnie. Zalicza się lepszy wynik z dwóch prób. Pomiaru dokonujemy stoperem z dokładnością do 1/10 sek.

nabor bieg30m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy sprawności specjalnej

 

Zawodnik prowadzi piłkę slalomem na odcinku 30 metrów, starając się nie dotykać pachołków. Po minięciu półmetka zawodnik wraca po prostej prowadząc piłkę. Czas zatrzymuje się w momencie przekroczenia przez zawodnika linii start/meta. Wynik stanowi czas pokonania dystansu z piłką.

nabor slalom


    

  • formy małych gier

Każdy zawodnik podlega ocenie na podstawie obserwacji gry. Obserwacji i oceny dokonuje wykwalifikowana kadra szkoleniowa. Czas gry wynosi 2x15 minut. Każdy zawodnik uczestniczy w dwóch grach.

 

 


 

 

 

KRYTERIA PUNKTOWE

 

 

 

LP

RODZAJ TESTU

 

MAX. LICZBA PUNKTÓW

1

  próba zwinności (bieg zygzakiem – „koperta”)

 

10

2

  

próba mocy (skok w dal z miejsca)

 

10

3

 próba szybkości (bieg na 30 m).

 

10

4

prowadzenie piłki slalomem/kozłowanie piłki

 

10

5

formy małych gier

 

20

 

 

 

6

Ocena za wyniki w nauce

10