Wyniki

Wyniki konkursu „PIŁKA W GRZE!”

Miejsce

Uczeń

Szkoła

Klasa

Nauczyciel

Kategoria: grafika komputerowa, klasy 1-3 SP

I

Karolina Rygus

SP21

2a

Barbara Dziura

II

Aleksandra Kacała

SP21

2a

Barbara Dziura

III

Paulina Zagórska

SP21

3b

Ewelina Ginter-Sobańska

Kategoria: grafika komputerowa, klasy 4-6 SP

I

Julia Dolecka

SP21

4c

Barbara Dziura

II

Andrzej Zeliński

SP21

6a

Barbara Dziura

III

Szymon Sajda

SP21

4a

Barbara Dziura

wyr.

Zofia Sitek

SP21

6a

Barbara Dziura

wyr.

Krzysztof Jambor

SP21

4c

Barbara Dziura

wyr.

Wiktoria Kocur

SP24

4a

Urszula Krześlak

Kategoria: Grafika komputerowa, klasy I-III Gimn.

I

Pierwszej nagrody nie przyznano

II

Bartosz Dryja-Gołębiowski

Gimn.2

Ic

Agnieszka Zieleźny-Operskalska

III

Paweł Nowak

Gimn.9

IIb

Urszula Wilk

wyr.

Aleksandra Noga

Gimn.2

Ic

Agnieszka Zieleźny-Operskalska

Kategoria: medal (płaskorzeźba), klasy 4-6 SP

I

Wojciech Rutkowski

SP21

4b

Urszula Wilk

II

Aleksandra Skutela

SP21

6b

Urszula Wilk

III

Jana Zarycka

SP21

5a

Urszula Wilk

wyr.

Daniel Błaszczykowski

SP21

6c

Urszula Wilk

Wyr.

Kacper  Dobias

SP21

4a

Urszula Wilk

Kategoria: medal (płaskorzeźba), klasy 1-3 Gimn.

I

Maciej Michalski

Gimn.9

IIa

Urszula Wilk

II

Piotr Zioła

Gimn.3

 

Anna.Chwapińska

III

Mateusz Kulesa

Gimn.9

Ib

Urszula Wilk

Kategoria: plakat (kolaż), klasy 4-6 SP

Wyr.

Julia Lazar

SP24

5

Anna.Chwapińska

Wyr.

Jakub Tubacki

SP29

6b

Anna.Chwapińska

Kategoria: plakat (kolaż), klasy I-III Gimn. -  nagród nie przyznano.

Kategoria: Prezentacja multimedialna, klasy 4-6 SP

I

Bartosz Węglarski

SP 25

6

Iwona Chrobot

II

Łukasz Krysiak

SP 21

6c

Barbara Dziura

III

Julia Obrączka

SP21

6a

Barbara Dziura

III

Jacek Zwarycz
 i Andrzej Żeliński

SP21

6a

Barbara Dziura