Wyniki

W dniu 12.05.2013 odbył się VI Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4–6.

W konkursie wzięło udział 104 uczniów, którzy rozwiązywali zadania w programie Komputerowy Test Wyboru.

Lista laureatów:

 
Klasy 4:
Jakub Staniszewski (4c)
Tomasz Wójtowicz (4c)
 
Klasy 5:
Dawid Kmieć (5c)
 
Klasy 6:
Agnieszka Banasiewicz (6b)
Alicja Kosakowska (6b)
Martyna Siemianowska (6b)
 
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie. Laureatom składamy gratulacje!
 
Zofia Majerska
Beata Tyszka–Skorek
Łukasz Libuda
organizatorzy konkursu