Regulaminy

Regulamin szkolnego konkursu

plastyczno - fotograficzno - matematycznego

„Ludolfina w kuchni”

 

 

1. Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni matematycznej poprzez prace plastyczne i fotografie oraz popularyzowanie wśród uczniów treści matematycznych.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Gimnazjum Sportowego nr 9 w Zespole Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie.
3. Uczestnicy konkursu wykonają prace przedstawiające liczbę Pi w kuchni:
a) malarskie lub rysunkowe (w dowolnej płaskiej technice - np. akwarela, tempera, witraż, kredki, flamastry, tusz, ołówek, kolaż), w formatach A3 lub A4, opisane na odwrocie.
b) przestrzenne (w różnych technikach, również mieszanych), o wymiarach nie większych niż 300 x 300 x 300 mm, zabezpieczone na czas przechowywania i transportu (mogą być np. umieszczone w pudełku), z dołączonym opisem (jak w punkcie 4).
c) fotograficzne (minimalny format fotografii - A5, tzn. 148 x 210 mm), które należy umieścić wraz z wersją elektroniczną (np. płytką CD) w opisanej kopercie.
4. Opisy prac plastycznych płaskich, przestrzennych i fotograficznych powinny zawierać:
a. dane autora (imię i nazwisko, klasa),
b. tytuł nadany przez autora, okoliczności i sposób wykonania.
5. Każda praca plastyczna lub fotografia musi być wykonana samodzielnie.
6. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy prace.
7. Prace konkursowe należy przekazywać dr Beacie Tyszce-Skorek, mgr Urszuli Wilk lub mgr inż. Łukaszowi Libudzie.
8. Konkurs rozpoczyna się 16 lutego 2015 r. i trwać będzie do 6 marca 2015 r.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 marca 2015 r.
10. Dla autorów najlepszych prac są przewidziane nagrody.
11. Za udział w konkursie uczestnicy otrzymają +10 punktów, a najlepsze prace będą premiowane oceną z plastyki odpowiednią do jakości pracy.
12. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.