Regulaminy

Regulamin szkolnego konkursu
plastyczno - matematycznego

„Łańcuch liczby Pi”

 

 

1. Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni matematycznej poprzez prace plastyczne oraz popularyzowanie wśród uczniów treści matematycznych.

 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Gimnazjum Sportowego nr 9 w Zespole Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie.

3. Uczestnicy konkursu wykonają pracę przedstawiające liczbę Pi w postaci łańcucha, zrobionego z dowolnie przez siebie wybranych elementów (np.: kolorowych koralików, kawałków papieru itd.). Każdy element musi być przypisany konkretnej cyfrze występującej w rozwinięciu liczby Pi, czyli:

π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196…

Najdłuższe i najciekawsze łańcuchy liczby Pi będą miały największe szanse na zdobycie pierwszej nagrody.

4. Opisy prac plastycznych powinny zawierać:

dane autora (imię i nazwisko, klasa),

oznaczenie, jaki kolor lub kształt odpowiada poszczególnym cyfrom: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 (na przykład: 0- kolor żółty, 1- kolor czerwony...).

5. Każda praca plastyczna musi być wykonana samodzielnie.

6. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę.

7. Prace konkursowe należy przekazywać dr Beacie Tyszce-Skorek, mgr Urszuli Wilk lub mgr inż. Łukaszowi Libudzie.

8. Konkurs rozpoczyna się 16 lutego 2015 r. i trwać będzie do 6 marca 2015 r.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 marca 2015 r.

10. Dla autorów najlepszych prac są przewidziane nagrody.

11. Za udział w konkursie uczestnicy otrzymają +10 punktów, a najlepsze prace będą premiowane oceną z plastyki odpowiednią do jakości pracy.

12. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.