Wycieczki

 


„Osobliwości Świata Fizyki 2013”

26 września 2013 roku uczniowie klas trzecich Gimnazjum Sportowego wzięli udział w „Osobliwościach Świata Fizyki”, które odbyły się w Zakładzie Dydaktyki Uniwersytetu Śląskiego. Opiekunami grupy byli mgr S. Kostka, mgr M. Dzieża oraz dr B. Tyszka-Skorek. Pokazy prowadzili znani wykładowcy: prof. dr hab. Sylwester Rzoska, prof. dr hab. Jerzy Zioło oraz dr Dariusz Kajewski.

Uczniowie wysłuchali trzech wykładów „Dwa oblicza światła”, „Zero, jeden, dwa…” oraz „Historia światłem pisana”.

 

Gimnazjaliści dowiedzieli się bardzo dużo na temat życia i pracy naukowej Isaaka Newtona. Ten wybitny fizyk i matematyk angielski żył w latach 1643-1727 (według kalendarza juliańskiego). W literaturze możemy spotkać różne daty urodzin i śmierci uczonego. Rozbieżność wynika z tego, że część źródeł podaje je zgodnie z kalendarzem juliańskim, którym posługiwano się wówczas w środkowej Anglii, a inne stosują ich zapis zgodny z kalendarzem gregoriańskim, już obowiązującym w większości krajów ówczesnej Europy. Newton odkrył podstawowe prawa mechaniki klasycznej, czyli trzy zasady dynamiki oraz prawo powszechnego ciążenia. Zainspirowany obserwacją otaczającej go przyrody, zadał sobie pytanie: jak to się dzieje, że jabłko spada z drzewa zawsze w kierunku wnętrza Ziemi. Z czasem opowieść tę wyolbrzymiono i do naszych czasów przetrwała już w formie anegdoty o jabłku, które spadając, uderzyło Newtona w głowę, a ten doznał wtedy olśnienia i stworzył teorię grawitacji.

Newton jako pierwszy wykazał, że światło białe jest mieszaniną wielu barw, co możemy zaobserwować w zjawisku tęczy. Wynalazł także teleskop zwierciadlany.

Izaak Newton powiedział: “We build too many walls and not enough bridges.” (“Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów”). Warto się nad tym zastanowić.

Zachęcam do obejrzenia zdjęć z pokazów.

OSFizyki_03.jpgOSFizyki_06.jpgOSFizyki_01.jpgOSFizyki_04.jpgOSFizyki_02.jpgOSFizyki_07.jpgOSFizyki_05.jpg

Opracowała: dr Beata Tyszka-Skorek