Wycieczki

 


 

 

W dniu 12 marca 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy odbyły się spotkania z Sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkanie odbyło się w trzech grupach, uczniowie, nauczyciele, rodzice. Organizatorem spotkania był ZSS nr 2 w Chorzowie. Oprócz uczniów klas II naszego Gimnazjum w spotkaniu uczestniczyli jeszcze uczniowie 3 innych chorzowskich szkół.

Pani Sędzia przez 30 lat orzekała w sądzie karnym i okazuje się, że z roku na rok rośnie przestępczość wśród dzieci i młodzieży, opowiedziała dzieciom, o różnych sytuacjach, jakie mogą się przydarzyć każdemu, powiedziała co robić, by uniknąć konfliktu z prawem. Przykłady, które podawała Pani Sędzia, były to autentyczne sprawy z sali sądowej. Wszyscy wiemy, że nieznajomość prawa, nie chroni nas przed konsekwencjami za popełnione czyny, dlatego Pani Sędzia postanowiła spotykać się z młodzieżą, by uświadomić jej, jakie zachowania mogą zaprowadzić na ławę oskarżonych. Namawiała, by przerywać zmowy milczenia, by przełamywać złe zasady i nie ukrywać problemów.

Spotkanie z Panią Sędzią było zachętą dla wszystkich uczestników do refleksji, zwrócenia uwagi na młodego człowieka i jego problemy, zwiększenia świadomości prawnej w społeczeństwie. Takie spotkania to wspaniały sposób na prawną edukację młodych ludzi. Pani Sędzia czyni starania, by do szkolnych programów wprowadzić edukację prawną, co pozwoliłoby uświadomić młodzieży konsekwencje karne ich czynów i w dużym stopniu zapobiegać demoralizacji.

 

005.jpg002.jpg004.jpg003.jpg001.jpg