Wyniki

Lista uczniów (numery w dzienniku), którzy zaliczyli egzamin teoretyczny:

 

klasa 4a: 4, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 - 15 osób.

 

klasa 4b: 3, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 28, 29, 30 i 31 - 12 osób.

 

klasa 4c: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 31 i 32 - 21 osób.

(12 - brak arkusza zaliczeniowego)