Notowania

 

Tabele poniżej przedstawiają punkty zdobyte przez uczestników zmagań

walczących o tytuł Mistrza Kierownicy Rowerowej w roku szkolnym

2016/2017.

(czerwone tło komórki nie jest dobre - oznacza test zaległy lub mniej niż 10 punktów

Wartość pogrubiona i podkreślona oznacza wynik poprawiony - jeden raz można).

Taki format wyniku (kolumna suma) oznacza (prawieSUKCES w zmaganiach o tytuł

Mistrza Kierownicy Rowerowej

i należne przywileje!

Każdy test musi być napisany na min. 10 punktów. Jeden test można poprawić.


 

 

klasa 4a

 

 

4a test 1 znaki ostrzegawcze test 2 znaki zakazu test 3 znaki nakazu test 4 skrzyżowania (1/2) test 5 skrzyżowania (2/2) test 6 pierwsza pomoc Egzamin teoretyczny suma
1   9   12 15 9   45
2 14 10 12 7 12   zal 55
3 15 12 10 12 9 13 zal 71
4 13 6 9 8 12 11   59
5 11 7 6 5 4 11   44
6 16 7 11 12   14 zal 60
7 15 8 12 11 16 11    73
8 12 7 14 9 10 12   64
9 14 9 9 9 7 14   62
10 14 8 12 10 14 13   71
11 16 9 11 6 13 14 zal 69
12 16 11 13 9 9 11   69
13 14 10 12 13 14 14  zal (MK) 77
14 15 7 11 11 12 15   71
15 9 5 4 2 5 10   35
16 12 8 8 3 7 8   46
17 9   5       zal 14
18 13 11 9 4 6 14   57
19 12 5 9   6 8   40
20 16 11 12 15 15 12   zal (MK) 81
21 14 8 13 11 14 13   73
22 16 11 14 13   13   67
23 13 11 14 16 15 14  zal (MK) 83
24 14 7 14 6 9 13   63
25 7 2 3 5 7 8   32
26 13 10 13 9 13 12   70
27 12   7 8 7 14   48
28 14   9 5 8 12   48
28         7 11   18
śr. 13,30 8,36 10,22 8,88 10,23 12,04   58,37

klasa 4b

 

4b test 1 znaki ostrzegawcze test 2 znaki zakazu test 3 znaki nakazu test 4 skrzyżowania (1/2) test 5 skrzyżowania (2/2) test 6 pierwsza pomoc Egzamin teoretyczny suma
1 13 2 7 10 4 13 49
2 16 11 11 14 16 15 zal 83
3 14 12 11 11 12 11 zal 71
4 13 8 8 11 10 15 65
5 15 9 12 8 10 12 66
6 16 11 11 15 16 15 zal 84
7 13 6 7 10 11 12 59
8       9 10 12 31
9 12 11 8 6 14 13 64
10 16 7 11 13 12 11 70
11 16 7 12 14 12 12 73
12 14 7 9 7 7 13 57
13 15 9 13 14 13 12 76
14 15     10   7 32
15 15 6 9 10 5 14 59
16 15 8 13 10 15     61
17 13 5 8 9 13 8 zal 56
18 16 5 7 8 12 13 zal 61
19 11 5 6   9 14 45
20 12     11 9 9 41
21 14 9 7 8 10 11 59
22 13     11 10 8 42
23 15 6 8 7 12 13 61
24 16 9 7 7 9 12 60
25 12 9 8 9 10 8 56
26 15 8 11 9 11 15 69
27       3 3 10 16
śr. 14,20 7,73 9,27 9,77 10,58 11,85 58,00

 

klasa 4c

 

 

4c test 1 znaki ostrzegawcze test 2 znaki zakazu test 3 znaki nakazu test 4 skrzyżowania (1/2) test 5 skrzyżowania (2/2) test 6 pierwsza pomoc Egzamin teoretyczny suma
1   5 8 5 7     25
2 10 7 8 2 6 12 45
3 13 12   7 11 13 56
4   5 5 8 8 12 38
5 16 5 15 9 15 16 76
6 13 9 14 4 5 9 54
7 12 4 14 3 8 14 55
8 14 3 13 5 10 15 60
9 13   14 5 12 13 57
10 14 6 15 13 16 14 78
11 13 5   5 3   zal 26
12 11 9 12 10 13 10 65
13   5 6 2 11     24
14 14   10 9 13 14 60
15   3 7 3 5 11 29
16 16 9   14 13 11 63
17 14 6 12 8 9 10 59
18 4 8 13 9 11 8 53
19 16 10 12 8 4 12 62
20 8 7 8 4 7 11 45
21 11 4 10 2 4 9 40
22 11 6 13 7 11 12 60
23 7 4 10 4 6 10 41
24 14 5 9 7 16 9 60
25   4 10 4 12 9 39
26       15 15 8 zal 38
                 
                 
śr. 12,20 6,13 10,82 6,62 9,65 11,39 50,31