Karta rowerowa

 


Terminy egzaminów na kartę rowerową 2018.

 

Egzaminy praktyczne odbędą się na dziedzińcu szkoły w soboty:

 

26 maja, godz. 9:00 i 13:00,

9 czerwca, godz. 9:00 i 13:00,

16 czerwca, godz. 9:00 i 13:00.

 

 

Na egzamin praktyczny przychodzimy z własnym (najlepiej) rowerem. Ostatecznie można pożyczyć.

Sama jazda (egzamin) trwa 2-3 minuty (jeśli wszystko idzie gładko).

Egzaminy teoretyczne będziemy zdawali na lekcjach techniki. Każdy ma prawo do 2 podejść do części teoretycznej i 2 podejść do części praktycznej.

Więcej informacji u nauczyciela techniki.

 

Proszę pamiętać o jak najszybszym dostarczeniu zdjęcia (podpisane z tyłu: imię, nazwisko i klasa) oraz arkusza zaliczeniowego (wypełniona czytelnie część A oraz podpis rodzica i nauczyciela wychowawcy w części B).

 

Powodzenia na egzaminach.