Dla Ucznia

 


Harmonogram zajęć dodatkowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel

Zajęcia

Termin

Barbara Dziura

Zajęcia z uczniem słabym

Wtorek 10:40-11:25

Beata Ficek

Zajęcia z uczniem słabym-chłopcy klasa 2a

Środa 11:35-12:20

Marzena Piotrowska

Akcje wolontariatowe

Piątek 10:40-11:25

Ewa Komander

Zespół korekcyjno-kompensacyjny –
klasa 2b i 2c

Piątek 9:45-10:30

Ewa Krawiec

Kółko szachowe

Poniedziałek 9:45-10:30

Dorota Smerd

Praca z uczniem zdolnym

Wtorek  12:40-13:25

Aleksandra Trela

Koło plastyczne

Czwartek (co 2 tyg.) 16:30-18:00

Agnieszka Cyl

Kółko matematyczne

Poniedziałek 16:15-17:00

Małgorzata Michałek

Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu komunii

Zazwyczaj 3 czwartek miesiąca, salka katechetyczna,
godz.18:00-19:30