Dla Ucznia

 


Praca z uczniem zdolnym i słabym.

 

 

Nauczyciel

Zajęcia

Termin

Sala

Barbara Biegun

ZDW: klasy I a,b,c

Praca z uczniem słabym i zdolnym (po wcześniejszym umówieniu) poniedziałek 9 lekcja

poniedziałek 8 lekcja

s.11

Katarzyna Bremer

ZDW: klasy czwarte,

Praca z uczniem zdolnym i indywidualne konsultacje dostosowane do potrzeb uczniów w poniedziałek 9 lekcja

poniedziałek 8 lekcja

s.19

Karol Kamiński

Zajęcia z uczniem słabym: klasy II a,b,c oraz 5b (zajęcia dla uczniów chętnych)

wtorek 9 lekcja

s. 19

Iwona Kaczmarek

Praca z uczniem słabym i zdolnym (co drugi tydzień)

wtorek 10 lekcja

s. 12

Sławomir Kostka

Kółko historyczne
dla klas V i VI (SP)

piątek 1 lekcja

s. 12

Praca z uczniem słabym i zdolnym

poniedziałek 10 lekcja

Renata Laksa

Kółko polonistyczne

Praca z uczniem słabym i zdolnym (wg potrzeb): klasa VI a

klasy V c

Wtorek 8 lekcja

poniedziałek 3 lekcja

ZDW piątek 7 lekcja klasy VI a,b,c

s. 28

Elżbieta Szulik

ZDW klasa Va

ZDW klasy II a,b,c

Praca z uczniem zdolnym (po wcześniejszym umówieniu, indywidualne konsultacje dostosowane do potrzeb uczniów-

wtorek 8 lekcja

piątek lekcja 0

s. 28

przygotowanie do konkursów i olimpiad)

wtorek 8 i 9 lekcja

Urszula Wilk

kółko plastyczne

poniedziałki na lekcji 8., w zależności od chętnych

s. 30

Małgorzata Pawelczyk

zajęcia muzyczne

w środy na lekcji 2. lub piątki na 1., w zależności od chętnych

s. 29