Dla Ucznia

 


Harmonogram zajęć dodatkowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel

Zajęcia

Termin

Barbara Dziura

Zajęcia z uczniem słabym

Wtorek 10:40-11:25

Beata Ficek

Zajęcia z uczniem słabym-chłopcy klasa 2a

Środa 11:35-12:20

Marzena Piotrowska

Akcje wolontariatowe

Piątek 10:40-11:25

Ewa Komander

Zespół korekcyjno-kompensacyjny –
klasa 2b i 2c

Piątek 9:45-10:30

Ewa Krawiec

Kółko szachowe

Poniedziałek 9:45-10:30

Dorota Smerd

Praca z uczniem zdolnym

Wtorek  12:40-13:25

Aleksandra Trela

Koło plastyczne

Czwartek (co 2 tyg.) 16:30-18:00

Agnieszka Cyl

Kółko matematyczne

Poniedziałek 16:15-17:00

Małgorzata Michałek

Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu komunii

Zazwyczaj 3 czwartek miesiąca, salka katechetyczna,
godz.18:00-19:30

 


Praca z uczniem zdolnym i słabym.

 

 

Nauczyciel

Zajęcia

Termin

Sala

Barbara Biegun

ZDW: klasy I a,b,c

Praca z uczniem słabym i zdolnym (po wcześniejszym umówieniu) poniedziałek 9 lekcja

poniedziałek 8 lekcja

s.11

Katarzyna Bremer

ZDW: klasy czwarte,

Praca z uczniem zdolnym i indywidualne konsultacje dostosowane do potrzeb uczniów w poniedziałek 9 lekcja

poniedziałek 8 lekcja

s.19

Karol Kamiński

Zajęcia z uczniem słabym: klasy II a,b,c oraz 5b (zajęcia dla uczniów chętnych)

wtorek 9 lekcja

s. 19

Iwona Kaczmarek

Praca z uczniem słabym i zdolnym (co drugi tydzień)

wtorek 10 lekcja

s. 12

Sławomir Kostka

Kółko historyczne
dla klas V i VI (SP)

piątek 1 lekcja

s. 12

Praca z uczniem słabym i zdolnym

poniedziałek 10 lekcja

Renata Laksa

Kółko polonistyczne

Praca z uczniem słabym i zdolnym (wg potrzeb): klasa VI a

klasy V c

Wtorek 8 lekcja

poniedziałek 3 lekcja

ZDW piątek 7 lekcja klasy VI a,b,c

s. 28

Elżbieta Szulik

ZDW klasa Va

ZDW klasy II a,b,c

Praca z uczniem zdolnym (po wcześniejszym umówieniu, indywidualne konsultacje dostosowane do potrzeb uczniów-

wtorek 8 lekcja

piątek lekcja 0

s. 28

przygotowanie do konkursów i olimpiad)

wtorek 8 i 9 lekcja

Urszula Wilk

kółko plastyczne

poniedziałki na lekcji 8., w zależności od chętnych

s. 30

Małgorzata Pawelczyk

zajęcia muzyczne

w środy na lekcji 2. lub piątki na 1., w zależności od chętnych

s. 29

 

Dodatkowe zajęcia w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

 

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Termin

Sala

Łukasz Libuda

Rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką, informatyką oraz w szczególności przedmiotami ścisłymi przez organizację wyjazdów pozalekcyjnych (np. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej), organizacja Wieczornego Spotkania z Matematyką; w przypadku potrzeb - organizacja zajęć dodatkowych.

   

Zofia Majerska

matematyka po wcześniejszym potwierdzeniu przez uczniów, że ktoś przychodzi. Dodatkowo rozwój zainteresowań uczniów będzie realizowany poprzez „Wieczór z matematyką” w I i II półroczu.

Środa
 10 lekcja

21

Joanna Nawrocka

Zajęcia z uczniem zdolnym i słabym.

Środa
8 lekcja
lub w zależności
od potrzeb poniedziałek
7 lekcja, czwartek
2 lekcja.

4

Małgorzata Obszańska

Zajęcia z uczniem zdolnym.

poniedziałek
1 i 2 lekcja
i czwartek
7 lekcja

11

Szkolne Kółko Gier Planszowych, (zajęcia SKGP odbywają się naprzemiennie co 2 tygodnie).

Wtorek
7 i 8 lekcja oraz czwartek 15.20 - 17.20

3

Halina Pilśniak

Zajęcia przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do konkursów biologicznych i przyrodniczych.

Środa godz. 8.00

13

Jolanta Teper

Zajęcia z uczniem zdolnym.

Czwartek
2 lekcja

18

Beata Tyszka-Skorek

Zajęcia z uczniem słabym.

Wtorek
9 lekcja

16

Zajęcia dla uczniów słabych (jeśli wcześniej się umówią).

Środa i czwartek
na pierwszej dużej przerwie

16

Rozwijanie zainteresowania uczniów zdolnych nauką poprzez organizację konkursów, takich jak „Fotomatematyka”,

„Fotofizyka”, Miejski Konkurs Przedmiotów Ścisłych, „Korona dla ludolfiny”. Organizacja „Święta liczby Pi”

w naszej szkole. Wycieczka naukowa- pokazy z fizyki na Uniwersytecie Śląskim.

Prowadzenie warsztatów dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi w ramach projektu „Edukacja wyzwala energię” oraz „Wieczór z matematyką”.

   

Nikodem Nieśpiałowski

zającia wyrównawcze z informatyki lub zajęć technicznych

Poniedziałek, lekcja 0

20