Zgłoszenie roszczenia - informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dotyczące trybu zgłaszania i rozpatrywania roszczeń dostępne są tutaj.