Szkolny zestaw programów

Granice obwodu

Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Gerarda Cieślika,
ul. Wolności 133, 41-500 Chorzów

 

ARMII KRAJOWEJ             PARZYSTE DO 22

ARMII KRAJOWEJ             NIEPARZYSTE DO 13

BAŁTYCKA                       WSZYSTKIE

CIESZYŃSKA                   WSZYSTKIE

GŁOGOWSKA                   WSZYSTKIE

M. WOLSKIEGO               WSZYSTKIE

POMORSKA                     WSZYSTKIE

W. WRÓBLEWSKIEGO      WSZYSTKIE

WOLNOŚCI                     PARZYSTE OD 120 DO KOŃCA,

WOLNOŚCI                     NIEPARZYSTE OD 93 DO KOŃCA

Harmonogram rekrutacji dla uczniów z poza obwodu tutaj.

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.25.2018

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 25 stycznia 2018r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2018/2019.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 do 16 marca 2018r.

od 13 do 20 kwietnia 2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 do 23 marca 2018r.

od 23 do 27 kwietnia 2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2018r., godzina 9-ta

30 kwietnia 2018r., godzina 9-ta

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 26 marca od godz. 10-tej do 05 kwietnia 2018r.

od 30 kwietnia od godz. 10-tej do 11 maja 2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06 kwietnia 2018r., godz. 9-ta

14 maja 2018r.,
godz. 9-ta

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła Podstawowa

Klasa

Przedmiot

Program

Wydawnictwo

1

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej
„Oto ja”

Mac Edukacja

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I. etapu edukacyjnego

Macmillan

Religia

W drodze do wieczernika

Święty Wojciech

Wych. – fiz. pływanie

Autorski program

„Mistrzostwo na własną miarę”

 

2

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1 – 3 „Tropiciele”

WSiP

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1 – 3

Pearson

Religia

W drodze do wieczernika

Święty Wojciech

Wych. – fiz. pływanie

Autorski program

„Mistrzostwo na własną miarę”

 

3

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 3. „Moje ćwiczenia”

Mac Edukacja

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1 – 3

Pearson

Religia

W drodze do wieczernika

Święty Wojciech

Wych. – fiz. pływanie

Autorski program

„Mistrzostwo na własną miarę”

 

4

Język polski

Nowe słowa na start!

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4 – 8

Pearson

Historia

Program nauczania historii w klasach
4 – 8 „Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasie 4. „Tajemnice przyrody”

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka wokół nas”

WSiP

Muzyka

Program nauczania „Muzyka”

Mac Edukacja

Technika

„Technika na co dzień”

WSiP

Informatyka

Informatyka dla szkoły podstawowej – klasa 4 „Teraz bajty”

MiGra

Plastyka

Program nauczania plastyki „Do dzieła”!

Nowa Era

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Święty Wojciech

Wych. – fiz. pływanie

Autorski program

„Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych. - fiz.
klasy ogólne

Program wychowania fizycznego

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu „Piłka nożna chłopców”

 

5

Język polski

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II. etapu edukacyjnego

Macmillan

Historia

Program nauczania historii
„Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach
4 – 6 szkoły podstawowej

„Tajemnice przyrody”

Nowa Era

Matematyka

Matematyka wokół nas

WSiP

Muzyka

Program nauczania „Muzyczny świat”

Mac Edukacja

Plastyka

Program nauczania plastyki „Do dzieła”!

Nowa Era

Informatyka

Program nauczania informatyki „Zajęcia komputerowe w klasach 4 – 6”

MiGra

Technika

„Technika na co dzień”

WSiP

WDŻ

Program nauczania

„Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Święty Wojciech

Wych. - fiz.
pływanie

Autorski program
„Mistrzostwo na własną miarę"

 

Wych.- fiz.
klasy ogólne

Program wychowania fizycznego

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu „Piłka nożna chłopców”

 

6

Język polski

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II. etapu edukacyjnego

Macmillan

Historia

Program nauczania historii
„Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach
4 – 6 szkoły podstawowej
„Tajemnice przyrody”

Nowa Era

Matematyka

Matematyka wokół nas”

WSiP

Muzyka

Program nauczania „Muzyczny świat”

Mac Edukacja

Plastyka

Program nauczania plastyki „Do dzieła”!

Nowa Era

Informatyka

Program nauczania informatyki
„Zajęcia komputerowe w klasach 4 – 6”

MiGra

Technika

„Technika na co dzień”

WSiP

WDŻ

Program nauczania
„Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Święty Wojciech

Wych. - fiz. pływanie

Autorski program „Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych.- fiz.
klasy ogólne

Program wychowania fizycznego

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu „Piłka nożna chłopców”

 

7

Język polski

„Nowe słowa na start”!

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 7 – 8

Macmillan

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego „Magnet Smart 1”

LektorKlett

Historia

Program nauczania historii w klasach
4 – 8 szkoły podstawowej
„Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Biologia

Program nauczania biologii w klasach
5 – 8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Nowa Era

Geografia

Program nauczania geografii w klasach
5 – 8 szkoły podstawowej
„Planeta Nowa”

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka wokół nas”

WSiP

Fizyka

Spotkania z fizyką”

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

Plastyka

Program nauczania plastyki „Do dzieła”!

Nowa Era

Muzyka

Program nauczania muzyki
„Muzyczny świat”

Mac Edukacja

Informatyka

Informatyka dla szkoły podstawowej – klasa 7 „Teraz bajty”

MiGra

WDŻ

Program nauczania „Wędrując
ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

Święty Wojciech

Wych. - fiz. pływanie

Autorski program „Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych.- fiz. – klasy ogólne

Program wychowania fizycznego

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu „Piłka nożna chłopców””

 

Gimnazjum

II

Język polski

Program nauczania języka polskiego
w gimnazjum „Słowa na czasie”

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego
w klasach I – III gimnazjum – poziom III.1

Pearson

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego
w klasach I – III gimnazjum – poziom podstawowy

PWN

Historia

Program nauczania historii
w gimnazjum „Śladami przeszłości”

Nowa Era

Wiedza
 o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy
o społeczeństwie „Dziś i jutro”

Nowa Era

Biologia

Program nauczania biologii
w gimnazjum „Puls życia”

Nowa Era

Geografia

Program nauczania geografii
w gimnazjum „Planeta Nowa”

Nowa Era

Matematyka

Program nauczania matematyki
w gimnazjum „Matematyka wokół nas”

WSiP

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”

Nowa Era

Chemia

 Program nauczania chemii
w gimnazjum „Ciekawa chemia”

WSiP

Zajęcia artystyczne

Program nauczania
„Szkolna pracownia artystyczna”

WSiP

Informatyka

Program nauczania informatyki
w gimnazjum

MiGra

Zajęcia techniczne

Program nauczania zajęć technicznych
w gimnazjum

Operon

WDŻ

Program nauczania
„Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

Święty Wojciech

Wych. - fiz.
pływanie

Autorski program
„Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych. – fiz. - klasy sportowe A, B

Program autorski szkolenia dla klas sportowych gimnazjum o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz. - klasy sportowe A, B

Program autorski szkolenia dla klas sportowych gimnazjum o profilu „Piłka nożna chłopców””

 

Wych. – fiz. – klasa sportowa C

Program szkolenia PZPN dla klas GOSSM

 

III

Język polski

Program nauczania języka polskiego
w gimnazjum „Słowa na czasie”

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego
w klasach I – III gimnazjum – poziom III.1

Pearson

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego
w klasach I – III gimnazjum – poziom podstawowy

PWN

Historia

Program nauczania historii
w gimnazjum „Śladami przeszłości”

Nowa Era

Wiedza
 o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy
o społeczeństwie „Dziś i jutro”

Nowa Era

Biologia

Program nauczania biologii
w gimnazjum „Puls życia”

Nowa Era

Geografia

Program nauczania geografii
w gimnazjum „Planeta Nowa”

Nowa Era

Matematyka

Program nauczania matematyki
w gimnazjum „Matematyka wokół nas”

WSiP

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”

Nowa Era

Chemia

 Program nauczania chemii
w gimnazjum „Ciekawa chemia”

WSiP

Zajęcia artystyczne

Program nauczania „Muzyka”

Gawa

Zajęcia techniczne

Program nauczania zajęć technicznych
w gimnazjum

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania
„Żyję i działam bezpiecznie”

Nowa Era

WDŻ

Program nauczania
„Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

Święty Wojciech

Wych. - fiz. pływanie

Autorski program
„Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych. – fiz. - klasy sportowe A, B

Program autorski szkolenia dla klas sportowych gimnazjum o profilu 
„Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz. - klasy sportowe A, B

Program autorski szkolenia dla klas sportowych gimnazjum o profilu
„Piłka nożna chłopców””

 

Wych. – fiz. – klasa sportowa C

Program szkolenia PZPN dla klas GOSSM

 

Opracowała: mgr Halina Pilśniak,
korekta: dr Nikodem Nieśpiałowski


Zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 21 w Chorzowie mogą być przyjęci do klasy 1 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram postępowania tutaj.

Plan sieci szkół publicznych w Chorzowie tutaj.


Informacje podstawowe:

1. Suma ubezpieczenia - 10 000 zł.

2. Wysokość składki - 52 zł.

3. Ostateczny termin dokonania wpłaty - 14.10.2016.

Wpłaty zbierają skarbnicy klasowi i przekazują p. księgowej.

 

Ogóle Warunki Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów ZSS2 w roku szkolnym 2016/2017 dostępne są tutaj.

Godziny pracy pedagogów i psychologa.

 

Pedagodzy   mgr Daria Pyrć:   klasy 1, 3, 5, 7 Szkoły Podstawowej nr 21,  klasy 3 Gimnazjum.

                       mgr Zbigniew Grala:  klasy 2, 4, 6 Szkoły Podstawowej nr 21, klasy 2 Gim.

Psychologmgr Karolina Żyłka

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

mgr
Karolina 
Żyłka

13.00 – 17.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

mgr

Daria Pyrć

8.00 – 11.30

8.00 – 11.30

11.00 – 17.00

8.00 – 11.30

8.00 – 11.30

mgr

Zbigniew Grala

10.30 – 12.30

13.30 – 15.30

11.00 – 15.00

8.00 – 11.00

11.00 – 17.00

11.30 – 14.30

Dzwonki dzwonią o godzinach:

 

Lekcja

od

do

0

7:10

7:55

1

8:00

8:45

2

8:50

9:35

3

9:45

10:30

4

10:40

11:25

5

11:35

12:20

6

12:40

13:25

7

13:45

14:30

8

14:35

15:20

9

15:25

16:10

10

16:15

17:00

 

Zespół Szkół Sportowych nr 2 
im. Gerarda Cieślika w Chorzowie

 

Gimnazjum Sportowe nr 9 oraz
Szkoła Podstawowa nr 21

 

 

 

Misja naszej szkoły:

Szkoła kształci i wychowuje uczniów poprzez wysoki poziom nauczania, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską, atrakcyjność zajęć dydaktycznych i sportowych, stale modernizowaną bazę, a także dając możliwość korzystania z wszelkich dostępnych placówce form pomocy.

 

Wizja szkoły:

Szkoła dąży do najwyższego rozwoju poziomu intelektualnego, sprawnościowego i wychowawczego (społecznego) ucznia oraz do wykształcenia u niego umiejętności radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości.