Szkolny zestaw programów

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła Podstawowa

Klasa

Przedmiot

Program

Wydawnictwo

1

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej
„Oto ja”

Mac Edukacja

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I. etapu edukacyjnego

Macmillan

Religia

W drodze do wieczernika

Święty Wojciech

Wych. – fiz. pływanie

Autorski program

„Mistrzostwo na własną miarę”

 

2

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1 – 3 „Tropiciele”

WSiP

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1 – 3

Pearson

Religia

W drodze do wieczernika

Święty Wojciech

Wych. – fiz. pływanie

Autorski program

„Mistrzostwo na własną miarę”

 

3

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 3. „Moje ćwiczenia”

Mac Edukacja

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1 – 3

Pearson

Religia

W drodze do wieczernika

Święty Wojciech

Wych. – fiz. pływanie

Autorski program

„Mistrzostwo na własną miarę”

 

4

Język polski

Nowe słowa na start!

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4 – 8

Pearson

Historia

Program nauczania historii w klasach
4 – 8 „Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasie 4. „Tajemnice przyrody”

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka wokół nas”

WSiP

Muzyka

Program nauczania „Muzyka”

Mac Edukacja

Technika

„Technika na co dzień”

WSiP

Informatyka

Informatyka dla szkoły podstawowej – klasa 4 „Teraz bajty”

MiGra

Plastyka

Program nauczania plastyki „Do dzieła”!

Nowa Era

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Święty Wojciech

Wych. – fiz. pływanie

Autorski program

„Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych. - fiz.
klasy ogólne

Program wychowania fizycznego

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu „Piłka nożna chłopców”

 

5

Język polski

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II. etapu edukacyjnego

Macmillan

Historia

Program nauczania historii
„Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach
4 – 6 szkoły podstawowej

„Tajemnice przyrody”

Nowa Era

Matematyka

Matematyka wokół nas

WSiP

Muzyka

Program nauczania „Muzyczny świat”

Mac Edukacja

Plastyka

Program nauczania plastyki „Do dzieła”!

Nowa Era

Informatyka

Program nauczania informatyki „Zajęcia komputerowe w klasach 4 – 6”

MiGra

Technika

„Technika na co dzień”

WSiP

WDŻ

Program nauczania

„Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Święty Wojciech

Wych. - fiz.
pływanie

Autorski program
„Mistrzostwo na własną miarę"

 

Wych.- fiz.
klasy ogólne

Program wychowania fizycznego

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu „Piłka nożna chłopców”

 

6

Język polski

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II. etapu edukacyjnego

Macmillan

Historia

Program nauczania historii
„Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach
4 – 6 szkoły podstawowej
„Tajemnice przyrody”

Nowa Era

Matematyka

Matematyka wokół nas”

WSiP

Muzyka

Program nauczania „Muzyczny świat”

Mac Edukacja

Plastyka

Program nauczania plastyki „Do dzieła”!

Nowa Era

Informatyka

Program nauczania informatyki
„Zajęcia komputerowe w klasach 4 – 6”

MiGra

Technika

„Technika na co dzień”

WSiP

WDŻ

Program nauczania
„Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Święty Wojciech

Wych. - fiz. pływanie

Autorski program „Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych.- fiz.
klasy ogólne

Program wychowania fizycznego

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu „Piłka nożna chłopców”

 

7

Język polski

„Nowe słowa na start”!

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 7 – 8

Macmillan

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego „Magnet Smart 1”

LektorKlett

Historia

Program nauczania historii w klasach
4 – 8 szkoły podstawowej
„Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Biologia

Program nauczania biologii w klasach
5 – 8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Nowa Era

Geografia

Program nauczania geografii w klasach
5 – 8 szkoły podstawowej
„Planeta Nowa”

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka wokół nas”

WSiP

Fizyka

Spotkania z fizyką”

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

Plastyka

Program nauczania plastyki „Do dzieła”!

Nowa Era

Muzyka

Program nauczania muzyki
„Muzyczny świat”

Mac Edukacja

Informatyka

Informatyka dla szkoły podstawowej – klasa 7 „Teraz bajty”

MiGra

WDŻ

Program nauczania „Wędrując
ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

Święty Wojciech

Wych. - fiz. pływanie

Autorski program „Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych.- fiz. – klasy ogólne

Program wychowania fizycznego

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz.
klasy sportowe

Program autorski szkolenia dla klas sportowych szkoły podstawowej
o profilu „Piłka nożna chłopców””

 

Gimnazjum

II

Język polski

Program nauczania języka polskiego
w gimnazjum „Słowa na czasie”

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego
w klasach I – III gimnazjum – poziom III.1

Pearson

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego
w klasach I – III gimnazjum – poziom podstawowy

PWN

Historia

Program nauczania historii
w gimnazjum „Śladami przeszłości”

Nowa Era

Wiedza
 o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy
o społeczeństwie „Dziś i jutro”

Nowa Era

Biologia

Program nauczania biologii
w gimnazjum „Puls życia”

Nowa Era

Geografia

Program nauczania geografii
w gimnazjum „Planeta Nowa”

Nowa Era

Matematyka

Program nauczania matematyki
w gimnazjum „Matematyka wokół nas”

WSiP

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”

Nowa Era

Chemia

 Program nauczania chemii
w gimnazjum „Ciekawa chemia”

WSiP

Zajęcia artystyczne

Program nauczania
„Szkolna pracownia artystyczna”

WSiP

Informatyka

Program nauczania informatyki
w gimnazjum

MiGra

Zajęcia techniczne

Program nauczania zajęć technicznych
w gimnazjum

Operon

WDŻ

Program nauczania
„Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

Święty Wojciech

Wych. - fiz.
pływanie

Autorski program
„Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych. – fiz. - klasy sportowe A, B

Program autorski szkolenia dla klas sportowych gimnazjum o profilu  „Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz. - klasy sportowe A, B

Program autorski szkolenia dla klas sportowych gimnazjum o profilu „Piłka nożna chłopców””

 

Wych. – fiz. – klasa sportowa C

Program szkolenia PZPN dla klas GOSSM

 

III

Język polski

Program nauczania języka polskiego
w gimnazjum „Słowa na czasie”

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego
w klasach I – III gimnazjum – poziom III.1

Pearson

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego
w klasach I – III gimnazjum – poziom podstawowy

PWN

Historia

Program nauczania historii
w gimnazjum „Śladami przeszłości”

Nowa Era

Wiedza
 o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy
o społeczeństwie „Dziś i jutro”

Nowa Era

Biologia

Program nauczania biologii
w gimnazjum „Puls życia”

Nowa Era

Geografia

Program nauczania geografii
w gimnazjum „Planeta Nowa”

Nowa Era

Matematyka

Program nauczania matematyki
w gimnazjum „Matematyka wokół nas”

WSiP

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”

Nowa Era

Chemia

 Program nauczania chemii
w gimnazjum „Ciekawa chemia”

WSiP

Zajęcia artystyczne

Program nauczania „Muzyka”

Gawa

Zajęcia techniczne

Program nauczania zajęć technicznych
w gimnazjum

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania
„Żyję i działam bezpiecznie”

Nowa Era

WDŻ

Program nauczania
„Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem

Święty Wojciech

Wych. - fiz. pływanie

Autorski program
„Mistrzostwo na własną miarę”

 

Wych. – fiz. - klasy sportowe A, B

Program autorski szkolenia dla klas sportowych gimnazjum o profilu 
„Piłka ręczna dziewcząt”

 

Wych. – fiz. - klasy sportowe A, B

Program autorski szkolenia dla klas sportowych gimnazjum o profilu
„Piłka nożna chłopców””

 

Wych. – fiz. – klasa sportowa C

Program szkolenia PZPN dla klas GOSSM

 

Opracowała: mgr Halina Pilśniak,
korekta: dr Nikodem Nieśpiałowski