WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW

 


 

 

PROCEDURY WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Zespołu Szkół Sportowych Nr 2 w Chorzowie

obowiązujące od 1 września 2015 r.

 

  1. Podręczniki wypożyczane bezpłatnie uczniom stanowią własność szkoły.
  2. Uczniowie wypożyczają podręczniki na okres 1 roku (z wyjątkiem podręczników na cały etap edukacyjny).
  3. Bibliotekarze odpowiedzialni są za ewidencjonowanie podręczników w bibliotece.
  4. Wychowawcy odpowiedzialni są za dystrybucję podręczników w klasach, odbierają je w bibliotece wraz z listą wypożyczeń (w pierwszym miesiącu nauki danego roku szkolnego).

Uzupełnioną listę wychowawcy oddają bibliotekarzowi (wyznaczonemu przez dyrekcję szkoły).

  1. Zwrot podręczników następuje w ostatnim tygodniu nauki roku szkolnego.

Wychowawcy odbierają podręczniki od uczniów i cały komplet oddają do biblioteki.

  1. Uczniowie zobowiązani są do szanowanie podręczników, przechowywania ich w okładce, chronienia przed zniszczeniem, poplamieniem i zagubieniem.
  2. W razie zagubienia lub zniszczenia podręcznika rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów książki (klasy 1 i 2 SP ) lub do zakupienia takiego samego podręcznika ( pozostałe klasy ).
  3. Rodzice informują sekretariat o przeniesieniu dziecka do innej szkoły w trakcie roku szkolnego i są zobowiązani dopilnować, by dziecko, oddało wszystkie wypożyczone podręczniki.

Kontroli tego faktu służy karta obiegowa.

  1. Wychowawczynie przedstawiają powyższe procedury rodzicom na  pierwszym spotkaniu w roku szkolnym.