Obiady

Rodzice/opiekunowie, którzy chcą, aby ich dzieci korzystały z obiadów w stołówce szkolnej powinni zapoznać się z zasadami korzystania z obiadów i wypełnić deklarację dostępną tutaj.

Deklarację należy wydrukować (lub pobrać w świetlicy), wypełnić i złożyć u kierownika świetlicy.

Koszt obiadu dla dziecka w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 4 zł.