poza rejonem

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.71.2017

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 31 marca 2017r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin  
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04 do 18 maja 2017r.

od 23 do 30 czerwca 2017r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w   postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 do 25 maja 2017r.

od 3 do 7 lipca 2017r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 czerwca 2017r., godzina 9-ta

17 lipca 2017r., godzina 9-ta

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12 czerwca od godz. 10-tej do 19 czerwca 2017r.

od 17 lipca od godz. 10-tej do 21 lipca 2017r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 czerwca 2017r., godz. 9-ta

24 lipca 2017r.,
godz. 9-ta