poza rejonem

Informacje podstawowe:

1. Suma ubezpieczenia - 10 000 zł.

2. Wysokość składki - 52 zł.

3. Ostateczny termin dokonania wpłaty - 14.10.2016.

Wpłaty zbierają skarbnicy klasowi i przekazują p. księgowej.

 

Ogóle Warunki Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów ZSS2 w roku szkolnym 2016/2017 dostępne są tutaj.