Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów do klas sportowych.


 

29.05.2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych po pierwszym etapie rekrutacji (czyli testach sprawnościowych)

06.06.2018 - termin oddawania wypełnionych kart informacyjnych (ankiet)

14.06.2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych po drugim etapie rekrutacji

20.06.2018 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dostępnego w sekretariacie szkoły).
(Brak w/w potwierdzenia oznacza rezygnację)

22.06.2018 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

28.06.2018 - ostateczny termin dostarczenia dokumentów (ostatniego świadectwa szkolnego, zdjęcia na legitymację szkolną, kartę zdrowia ucznia).

 

Dla kandydatów do klas IV o profilu piłka nożna odbędzie się trening - 07.06.2018 r. (czwartek) - boisko Kresy, ul. Wolności 137 – godzina 16:30.

Dla kandydatów do klas VII o profilu piłka nożna odbędzie się trening - 05.06.2018 r. (wtorek) - boisko Kresy, ul. Wolności 137 – godzina 17:00.