Basen

Poniżej dostępne są protokoły z wynikami badań wody w basenie szkolnym przeprowadzonych w dniu: 

 

22.09.2018.

14.09.2018.

10.09.2018.

27.10.2018.