Basen

Protokół z wynikami badania wody w basenie szkolnym przeprowadzonego w dniu 29.09.2017r. dostępne tutaj.