Start

Start


 

Plik do pobrania

 

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 
w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w II semestrze roku szkolnym 2016/2017

 1. 1)Imię i nazwisko ucznia………………………………….klasa……………. SP/Gim*.
 2. 2)Imię i nazwisko rodzica…………………………………nr telefonu ……………….
 3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………
 4. Adres e-mail…………………………………………………………………………….
 5. Zasady korzystania z obiadów w szkole.
 6. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na podstawie deklaracji zgłoszonej u kierownika świetlicy, wypisanej i podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych.
 7. Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.
 8. Obiady kupowane są na cały miesiąc, nie można wybierać dni zakupu obiadu.
 9. Wysokość opłat jest określana przez kierownika świetlicy.
 10. Wpłata za obiady dokonywana jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
 11. Nieobecność ucznia należy zgłosić telefonicznie lub osobiście u kierownika świetlicy szkolnej.
 12. Przy rozliczaniu bierze się pod uwagę wyłącznie nieobecności "trzech dni i więcej" zgłoszone wcześniej przez rodziców.
 13. Niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi.
 14. Planowane nieobecności dziecka proszę zgłaszać przed rozpoczęciem miesiąca żywieniowego.
 15. W przypadku niedokonania wpłaty wstrzymujemy wydawanie obiadu oraz zostaną naliczone odsetki.

Opłaty za posiłek należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły -                        Zespół  Szkół  Sportowych Nr 2 Chorzów ul.  Wolności 133 o numerze Bank Śl. O/ Chorzów 30 1050 1243 1000 0023 2283 2714 w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły,  SP czy Gim., imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz nazwę miesiąca, jakiego dotyczy: np. ZSS nr 2/, SP lub Gim/imię i nazwisko ucznia, klasa/wpłata za obiady/miesiąc.

W wyjątkowych wypadkach można dokonać wpłaty u kierownika świetlicy.

Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2016/2017 od lutego 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. oraz zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie do 10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

……………………………………..                 ...…………………….. ……………………….

               ( miejscowość, data)                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)          

         

* zaznacz odpowiednie.

 

 

 

Licznik odwiedzin

dziś11
od wczoraj30
w tym tygodniu88
w tym miesiącu935
razem156921

Twój IP 3.234.208.66 Twój sprzęt: Unknown - Unknown
Guests : 2 guests online