Start

Start

Plakat Bezpieczne ferie 2018.131895 1578244455

Akcja charytatywna „Szkoło Pomóż i Ty”

Nasza szkoła po raz drugi przyłączyła się do akcji charytatywnej
"Szkoło Pomóż i Ty".
Dzięki ofiarności rodziców naszych uczniów oraz nauczycieli udało się zebrać 900 zł, które przeznaczone zostały na specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny (aktywny sportowy wózek inwalidzki) dla podopiecznej Fundacji "POMÓŻ I TY".

Czytaj więcej: Szkoło Pomóż i Ty 2018

Wolontariat Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”

Podczas weekendu (6-8.10.2017 r.) nasi uczniowie brali udział w akcji wolontariackiej Fundacji "Dziewczynka z zapałkami". Zaangażowało się 31 wolontariuszy, którzy w markecie Leclerc pakowali klientom zakupy.

Czytaj więcej: Dziewczynka z zapałkami 2017

Rodzice/opiekunowie, którzy chcą, aby ich dzieci korzystały z obiadów w stołówce szkolnej powinni zapoznać się z zasadami korzystania z obiadów i wypełnić deklarację dostępną tutaj.

Deklarację należy wydrukować (lub pobrać w świetlicy), wypełnić i złożyć u kierownika świetlicy.

Koszt obiadu dla dziecka w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 4 zł.


 

Plik do pobrania

 

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 
w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w II semestrze roku szkolnym 2016/2017

 1. 1)Imię i nazwisko ucznia………………………………….klasa……………. SP/Gim*.
 2. 2)Imię i nazwisko rodzica…………………………………nr telefonu ……………….
 3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………
 4. Adres e-mail…………………………………………………………………………….
 5. Zasady korzystania z obiadów w szkole.
 6. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na podstawie deklaracji zgłoszonej u kierownika świetlicy, wypisanej i podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych.
 7. Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.
 8. Obiady kupowane są na cały miesiąc, nie można wybierać dni zakupu obiadu.
 9. Wysokość opłat jest określana przez kierownika świetlicy.
 10. Wpłata za obiady dokonywana jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
 11. Nieobecność ucznia należy zgłosić telefonicznie lub osobiście u kierownika świetlicy szkolnej.
 12. Przy rozliczaniu bierze się pod uwagę wyłącznie nieobecności "trzech dni i więcej" zgłoszone wcześniej przez rodziców.
 13. Niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi.
 14. Planowane nieobecności dziecka proszę zgłaszać przed rozpoczęciem miesiąca żywieniowego.
 15. W przypadku niedokonania wpłaty wstrzymujemy wydawanie obiadu oraz zostaną naliczone odsetki.

Opłaty za posiłek należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły -                        Zespół  Szkół  Sportowych Nr 2 Chorzów ul.  Wolności 133 o numerze Bank Śl. O/ Chorzów 30 1050 1243 1000 0023 2283 2714 w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły,  SP czy Gim., imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz nazwę miesiąca, jakiego dotyczy: np. ZSS nr 2/, SP lub Gim/imię i nazwisko ucznia, klasa/wpłata za obiady/miesiąc.

W wyjątkowych wypadkach można dokonać wpłaty u kierownika świetlicy.

Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2016/2017 od lutego 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. oraz zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie do 10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

……………………………………..                 ...…………………….. ……………………….

               ( miejscowość, data)                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)          

         

* zaznacz odpowiednie.

 

 

 


 W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji, podajemy poniżej kilka adresów stron internetowych, na których będą państwo mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.

 

1. - strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej - tutaj

2. - strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach - tutaj

3. - strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura "Dobra szkoła" - tutaj.

 


Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego

12 sierpnia 2015
 

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

Czytaj więcej: Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego


STANOWISKO MIASTA CHORZÓW W SPRAWIE PRYWATNEJ  SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO UKS RUCH CHORZÓW

 

Po spotkaniu delegacji rodziców UKS Ruch Chorzów Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie z Panem Prezydentem Wiesławem Ciężkowskim
Urząd Miasta Chorzów przedstawia swoje stanowisko w sprawie tworzenia nowej prywatnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego UKS Ruch Chorzów oraz dalszego kształcenia zawodników UKS Ruch Chorzów w Zespole Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie.

Czytaj więcej: STANOWISKO MIASTA CHORZÓW W SPRAWIE PRYWATNEJ SMS UKS RUCH CHORZÓW

Licznik odwiedzin

dziś19
od wczoraj13
w tym tygodniu203
w tym miesiącu571
razem122509

Twój IP 54.227.6.156 Twój sprzęt: Unknown - Unknown
Guests : 66 guests online